BIOCHEMIX HEALTHCARE PVT. LTD.

Contact Us

BIOCHEMIX HEALTHCARE PVT. LTD.
SCO 54, Tau Devilal Market, Near Kanhaiya Sahib Chowk,
Yamunanagar - 135001, Haryana, India
Key Personnel
Mr. Dheeraj Sharma
(Marketing Manager)
Mobile: +919215525785
Mr. Anuj Sachan
(Asst. Manager Marketing)
Mobile: +919991889085
Mr. Harvinder Verma
(Marketing Executive)
Mobile: +918818018585
Phone: