BIOCHEMIX HEALTHCARE PVT. LTD.
XTRA-PLAT TABLETS

XTRA-PLAT TABLETS

Send Inquiry

XTRA-PLAT TABLET 

Carica Papaya Extract 200 Mg. + Tinospora Cordifolia Extract 150 Mg. +  Goat milk powder 100 Mg. + Vitamin E 40 Mg. + Wheat Grass Extract 50 Mg. + Kiwi Extract 50 Mg. + Pomigranate Extract 50 Mg.